SEMC RESULTS

Thank you for participating in the 2019 Sunshine Education Math Contest! Here are our top scorers in each grade.

Grade 7

Gold : Ann Qian

Silver : Haoran Yin

Bronze :

Gary Sun

Lucas Chen

Yulian Zhu-Yu

Andy Shi

Grade 8

Gold : Ailsa Shen

Silver : Yichen Liu

Bronze :

Andy Liu

Jiao Deng

Sarina Chan

Grade 9

Gold : Dean Tian

Silver : Anita Hao

Bronze :

Melissa Xiao

Max Song

Albert Guo